BLOG

VERSTREK JOUW NETWERK

Risicomanagement bij evenementen: vanuit schuld of verantwoordelijkheid?

Indekken is de term die ik vaak hoor als ik spreek met professionals in de evenementenveiligheid. Er wordt dan vaak minder blij gekeken als deze term valt. De mondhoeken trekken naar beneden, pretlichtjes verdwijnen uit de ogen en de schouders gaan hangen. Wanneer deze term regelmatig valt of als er vaak over nagedacht wordt, spelen vaak meerdere zaken. Men is bijvoorbeeld niet blij met de organisatie, de beslissingen van leidinggevenden of met het multidisciplinaire team. Het gevolg is dan dat de professional zichzelf en/of het bestuur zoveel mogelijk gaat indekken voor het geval dat het toch misgaat. Wanneer je bezig bent met indekken, ben je continu de vraag aan het beantwoorden: ‘Wie krijgt de schuld als het misgaat? Kan ik of kunnen wij aantonen dat het niet aan mij of aan ons ligt? ’

Wat kost het je door zo te denken?

Negativiteit, stress en frustratie zijn de grootste kostenposten van deze manier van denken en werken. Jouw kennis en vaardigheden worden niet gebruikt om het evenement veiliger te maken, want jouw brein is gefocust op ‘als het misgaat…’ en ‘Wie gaat dit de ‘kop’ kosten?’ Een dergelijke focus zorgt er voor dat veel creativiteit en heel veel tijd verloren gaat. Je kan niet meer vrij nadenken om tot nieuwe oplossingen te komen. Dit is een situatie die je niet lang kan volhouden en uiteindelijk vaak leidt tot het verlies van plezier in je werk en mogelijk uitval en ziekteverzuim.

Werken vanuit verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid is het tegenovergestelde van indekken en schuld. Verantwoordelijkheid betekent dat er keuzes zijn. Er is invloed en positieve energie. Door verantwoordelijkheid te nemen en te geven wordt jijzelf en de ander groter en sterker gepositioneerd. Wanneer je gaat denken en werken vanuit verantwoordelijkheid en bevoegdheid, geeft dat ruimte en nieuwe mogelijkheden. Er komt kracht vrij om te creëren en collegae in het veiligheidsnetwerk te positioneren. Elke keer weer ervaar ik, zowel in mijn persoonlijke leven als in mijn werk, dat de grootste verandering zit in het eigen denken. Daar waar mijn brein op is gericht, dàt creëer ik!

Werken vanuit verantwoordelijkheid geeft ons oneindig veel energie, kansen en mogelijkheden. Werk jij vanuit schuld of vanuit verantwoordelijkheid? Werkt jouw netwerk vanuit schuld of verantwoordelijkheid? De onderstaande tabel geeft het verschil aan tussen werken vanuit schuld of werken vanuit verantwoordelijkheid. Wat wil jij en welke effecten wil jij bereiken?

Drie tips voor het werken vanuit verantwoordelijkheid

  1. Betrap jezelf op jouw eigen gedachten. Passen deze gedachten en de effecten in het rijtje van schuld of van verantwoordelijkheid? Ga hier eens rustig voor zitten om hierover na te denken en schrijf het op.
  2. Ga op zoek naar wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit vind je in de wet- en regelgeving, functiebeschrijvingen en de positie binnen de organisatie. Zorg dat je duidelijke beschrijvingen hebt van de rollen, taken en bevoegdheden.
  3. Adviseer vanuit verantwoordelijkheid. Over de risicomanagement methode wordt in dit blog al iets aangegeven hoe je dat kan doen.

Meer weten?

  1. In de opleiding Crowd Science & Risk Analysis leer je hoe je vanuit verantwoordelijkheid kunt adviseren en niet vanuit schuld en indekken.
  2. In de online video cursus Evenement Veiligheidsaanpak Analyse hoe je jouw casus in 7 stappen analyseert, de risico’s identificeert en middelen krijgt aangereikt voor de veiligheidsaanpak tijdens het evenement.
  3. Er komt een online videocursus over de ‘Regisseur Evenementenveiligheid’. Hierin leer je om in 7 stappen de krachten te bundelen, regie te nemen op jouw veiligheidsvraagstuk en jouw invloed te vergroten. Wil je op de hoogte blijven? Stuur een mail naar contact@eventsafetyacademy.nl
Lees meer
Marit EldersRisicomanagement bij evenementen: vanuit schuld of verantwoordelijkheid?

Hoever is de kennisontwikkeling in de evenementenveiligheid?

Vragen die Mitra Tolen onderzoekt over evenementenveiligheid wordt door meer professionals gesteld dan je in eerste instantie zou denken. Dat blijkt uit meerdere gesprekken en observaties die hij heeft gehad. Lees hier het interview met hem en doe mee met het onderzoek via deze link! Gelijk doen, want de enquête staat de komende twee weken open en je ontvangt interessante resultaten. De resultaten valt of staat met een grote deelname. Stuur dus de link in de adresbalk door naar jouw collegae. Hartelijk dank!

Wie is Mitra?

Mitra Tolen is afstuderend bachelor student Integrale Veiligheid aan de Hogeschool Utrecht met ervaring binnen verschillende partijen die betrokken zijn bij evenementenveiligheid.

Lees meer
Marit EldersHoever is de kennisontwikkeling in de evenementenveiligheid?

Twee innovaties om de psychologie van mensenmassa’s te implementeren in simulatieprogramma’s voor crowdmanagement

Computersimulaties worden steeds meer gebruikt om bewegingen van mensenmassa’s te voorspellen en te volgen. De huidige simulatiemodellen gaan  voornamelijk ervan uit dat mensenmassa’s homogene of heterogene massa’s zijn, of dat ze uit kleine groepen bestaan. De modellen houden vooralsnog geen rekening met de psychologie van mensenmassa’s. Hoe zit dat eigenlijk?

Lees meer
Marit EldersTwee innovaties om de psychologie van mensenmassa’s te implementeren in simulatieprogramma’s voor crowdmanagement
20190107-Drury-Figure-1-Physical-crowd.jpg

Vier gevolgen voor crowdmanagement van een gemeenschappelijke identiteit van mensenmassa’s

Anne Templeton en John Drury zijn wetenschappers die onderzoek doen naar de psychologische kant van mensenmassa’s en de invloed hiervan op crowdmanagement. John Drury geeft in maart 2019 een tweedaagse masterclass over de kracht van identiteit van mensenmassa’s.

Lees meer
Marit EldersVier gevolgen voor crowdmanagement van een gemeenschappelijke identiteit van mensenmassa’s
veel-papier-dossiers.jpg

In drie stappen het capaciteitstekort veranderen

Chronisch capaciteitstekort lijkt wel een ziekte in overheidsland. Vaak krijg ik het dilemma voorgelegd hoe om te gaan met de vele dossiers, de complexe vraagstukken en de specifieke kennis die hiervoor nodig is.

Lees meer
Marit EldersIn drie stappen het capaciteitstekort veranderen

TEVREDEN PROFESSIONALS

  • "De opleiding cursus crowd science & risk analysis is een praktische en fijne opleiding. Goede docenten, die op een prettige en toegankelijk manier Engels spreken en naar je luisteren. Je voelt hun intentie om je beter te maken met hun kennis en ervaring. Inhoudelijk kan ik de verdere doorontwikkeling van het DIM-ICE model naar DIM- ALICED waarderen."

    Medewerker Risicobeheersing at VrZW specialist evenementenadvisering

    Ad Stenzler
  •  "Nuttig, leerzaam, verfrissend" "Aanvullend op de OvD-trainingen" "Praktisch"

    88% zegt: "Ik ben me (weer) meer bewust dat mijn observaties belangrijk zijn" "Ik ben (weer) meer doordrongen van de noodzaak van de voorbereiding op crowdcontrol"

    Thema ochtend Politie Leiden Reacties deelnemers, met name OvD-P's.

    Politie Leiden
  • "Marit weet precies de kern te raken op alle nivo’s. Het is tastbaar, concreet en ze weet mensen mee te nemen vanuit de inhoud."

    Leidinggevende Team Woonoverlast Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam

    Marjolein Eikenboom
Marit EldersBlog