ESA-Blog-Header-2.jpg

Drie meeste gemaakte fouten in het horeca protocol Corona

Horeca protocol Corona

Protocol heropening horeca

Biertje op het terras; dat is waar Nederland weer massaal naar uit ziet. Vooral met dit mooie weer. Horecaondernemers staan te trappelen om enigszins hun omzetverliezen te kunnen beperken in 2020. Maar de maatregelen voor de opening en gebruik van de horeca zijn verre van duidelijk. De horecaondernemer wacht op het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur wacht op het Rijk. En daartussenin probeert de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) duidelijkheid te geven aan haar leden door het horeca protocol Corona. Dit is bijna een onmogelijke opgave. Het begint al met de terechte voetnoot dat het ‘Protocol Heropening Horeca’ mogelijk ingaat tegen de lokaal geldende noodverordening. Wat zijn nu de meest gemaakte fouten in de versoepeling van de maatregelen?

Communiceren in maatregelen in plaats van in risico’s

Communiceren in maatregelen is voor het domme volk dat zelf niet kan nadenken. Maar dan moet de overheid wèl een compleet pakket aan maatregelen communiceren die logisch en begrijpbaar zijn. Wanneer dat niet gebeurd, staan degenen die het moeten uitvoeren voor onuitvoerbare, tegenstrijdige maatregelen, waarvan het ‘waarom’ onduidelijk is.
Beter is het om te communiceren in risico’s en effecten die we willen voorkomen of we willen beperken. Hierdoor kunnen degenen die de maatregelen moeten uitvoeren – en zeker niet dom zijn – ook zelf creatief nadenken hoe ze die risico’s willen voorkomen. Je zal versteld staan van de inventiviteit en creativiteit.

Maatregelen die weer een nieuw risico vormen

Regels en maatregelen kunnen zeer benauwend zijn – zelfs eng. Ze zijn namelijk het sluitstuk van het risicodenken, maar het begín van de communicatie van de Nederlandse Staat. Uitleg en toelichting over het risicodenken wordt nu slechts beperkt gegeven en dat leidt niet tot draagvlak en onderling begrip. Wanneer er geen begrip is, leidt dit tot frustratie. Wanneer mensen en bedrijven onder druk staan, kampen met financiële druk of zorgen over de toekomst, dan is de kans dat we elkaar verstaan klein, met verharding en verwijdering tot gevolg. En nee, dat is niet iets waar het Rijk  wat van merkt, maar wel de gemeentelijke ambtenaren en de hulpdiensten op het lokale niveau, samen met de ondernemers. Zij worden belast met niet uitlegbare, onpraktische maatregelen. En toch moeten we het samen doen. En toch gáán we het samen doen en er het beste van maken.

Verschillende taal

Regels en maatregelen kunnen zeer benauwend zijn – zelfs eng. Ze zijn namelijk het sluitstuk van het risicodenken, maar het begín van de communicatie van de Nederlandse Staat. Uitleg en toelichting over het risicodenken wordt nu slechts beperkt gegeven en dat leidt niet tot draagvlak en onderling begrip. Wanneer er geen begrip is, leidt dit tot frustratie. Wanneer mensen en bedrijven onder druk staan, kampen met financiële druk of zorgen over de toekomst, dan is de kans dat we elkaar verstaan klein, met verharding en verwijdering tot gevolg. En nee, dat is niet iets waar het Rijk  wat van merkt, maar wel de gemeentelijke ambtenaren en de hulpdiensten op het lokale niveau, samen met de ondernemers. Zij worden belast met niet uitlegbare, onpraktische maatregelen. En toch moeten we het samen doen. En toch gáán we het samen doen en er het beste van maken.x

Wil je tips hoe je dat kan doen?

Online videocursus “Veilige en feestelijke horeca tijdens de Corona crisis.” De 7 onderwerpen en dilemma’s die je tegenkomt bij het inrichten en de uitvoering van de horeca & terrassen met mogelijke oplossingsrichtingen. Deze online videocursus is niet alleen relevant voor het heropenen van de horeca maar ook in de perioden die nog gaan komen onderweg weer terug naar normaal.

Waarde is 295,- euro. Koop nu direct voor 14,95 euro via onderstaande link:

https://event-safety-academy.mykajabi.com/offers/4jD8ELcE

Marit EldersDrie meeste gemaakte fouten in het horeca protocol Corona
Share this post

Related Posts