Coaching on the job

Bestuurlijke besluitvorming en aan de voorkant komen

Multidisciplinair en bestuurlijk risicomanagement implementeren: over de risico analyse, besluitvorming en hoe je dat continu managet gedurende het gehele jaar per evenement en over de gehele evenementenportefeuille.

Samenwerkingen realiseren: tussen gemeenten, hulpdiensten, veiligheidsregio’s etc, zowel de ‘zachte’ kant als de harde, ict kant.

Implementatie: bijvoorbeeld het implementeren van nieuwe werkwijzen of nieuw beleid.

Coaching en/of voorzitterschap veiligheidsoverleggen en multidisciplinaire samenwerkingen.

Snelle veranderingen: Géén tijd meer en wil je toch een verhoogde veiligheid? In 3 à 4 weken kunnen cruciale verbeteringen multidisciplinair worden ingevoerd.

‘Lastige’ evenement organisatoren: over taken, verantwoordelijkheden, aansprakelijkheden en bevoegdheid. Iedereen in het veiligheidsnetwerk weer in de rol die voor hem of haar is.

Herken je één van onderstaande situaties?

 “Het gaat al járen goed?!’ is wat je iedere keer weer hoort. Jouw risicoanalyse wordt daarmee afgedaan: alsof jij bang bent voor veiligheidsrisico’s en jij de ‘nee-‘zegger bent in de organisatie. Jij, daarentegen, hebt het gevoel dat het meer een kwestie van geluk is en van de persoonlijke veerkracht van betrokkenen, dan dat er vooraf over na is gedacht en er een goede organisatie aan ten grondslag ligt. Er ís inderdaad nog niets gebeurd en dat wil je graag zou houden of zorgen dat daar adequaat op wordt gereageerd. Je wilt grip op de behandeling van de risico’s en een goede risicoafweging die vooraf gemaakt wordt met passende veiligheidsmaatregelen. Op een juiste manier georganiseerd zijn op het moment dat incidenten zich voordoen, is voor jou de belangrijkste veiligheidsmaatregel die genomen kan worden.


Je hebt het gevoel dat de meeste zaken al besloten zijn en dat jouw veiligheidsadvies nog van weinig inhoudelijke betekenis is. Je wilt ‘aan de voorkant’ komen, jouw invloed vergroten en zorgen dat er heldere risicoafwegingen worden gemaakt.


 Je maakt wel stappen en pakt zaken op. De onderlinge sfeer is ook goed. Toch heb je het gevoel dat wat je doet niet die verandering brengt die je nodig hebt en je onvoldoende grote stappen maakt. Je wilt dat het makkelijker en sneller gaat.


De overleggen kosten veel tijd en leveren onvoldoende op. Soms is sprake van professionele frustratie. Je wil meer lucht en ruimte creëren, zodat iedere partij optimaal zijn belang kan dienen en zijn taken kan uitvoeren. Je wil minder overleg met meer resultaat en meer plezier.


De evaluatie kent iedere keer dezelfde punten. Regelmatig wordt gezegd: ‘dat is voor de evaluatie..’ en vervolgens krijgt het geen aandacht meer. Je merkt dat de volgende keer er weinig tot niets mee is gebeurd. Je wilt dat evaluatiepunten worden opgepakt en er een duurzame verandering plaatsvindt. Je wilt naar een gemeenschappelijk leerproces waarin de oude evaluatiepunten plaats maken voor nieuwe leerpunten.


De voorbereidingen en overleggen kosten erg veel tijd. Er wordt onvoldoende voortgang geboekt in de taken die moeten gebeuren. Documenten worden te laat opgeleverd en zijn vaak van onvoldoende kwaliteit. Je wilt een voorspelbaar proces en tijd creëren voor de taken die daadwerkelijk het verschil maken. Je wilt grip krijgen op de inzet van de kosten, planning, de uitvoering van taken en de inzet van mensen en middelen.


Je hebt het gevoel dat de besluitvorming traag gaat en de bovenliggende organisatielagen een negatieve bijdrage leveren. Je wilt dat de besluitvorming sneller gaat en dat bestuurders een essentiële bijdrage leveren aan de oplossing van jouw veiligheidsvraagstuk en aan het verder professionaliseren van de samenwerking.

Gelukkig hoeven deze bovenstaande situaties niet te blijven zoals ze zijn, en kan er sneller verandering in gebracht worden dan je vermoedt.

Wat levert het op?

Door samen te werken met Event Safety Academy veranderen er zaken. Wat kan je bijvoorbeeld verwachten?

 • Er is een verbeterd inzicht in de veiligheidsrisico’s;
 • Bestuurders en managers hebben meer inzicht en een verbeterde informatiepositie;
 • Op elk niveau van de betrokken organisaties is een daadkrachtige en realistische besluitvorming;
 • De positionering van het veiligheidsteam c.q. vergunningverleners is verstevigd;
 • Je bent ‘aan de voorkant’ aan het adviseren en niet meer achteraf;
 • Er is meer rust en ruimte voor verdere professionalisering;
 • Minder overleg met meer resultaat.

Zou het niet heerlijk zijn om dit te bereiken?

Wat is onze werkwijze?

Het kost ongeveer een doorlooptijd van 9-10 maanden om ‘aan de voorkant’ te komen en een proces op gang te brengen. Uit de gesprekken vooraf volgt een plan van aanpak met doelstellingen, opdrachtresultaten en tijdsbesteding. Dit is onderdeel is van de offerte. In de coaching-on-the-job wordt aan de volgende punten aandacht besteed.

De inhoud van evenementenveiligheid. Dit betekent o.a.:

 1. de operationele uitvoering, monitoring en handhaving;
 2. inhoudelijke kennis over evenementenveiligheid;
 3. de risico analyse, advisering & risicomanagement;
 4. vergunningverlening & handhaving;
 5. de informatiepositie van betrokkenen.

De processen en procesvoering. Hieronder wordt o.a. verstaan:

 1. de besluitvormingsprocessen;
 2. de planning, voortgang en besturing van het proces;
 3. de betrokkenheid bij het proces;
 4. de beschikbare resources.

Het bestaansniveau: de menskant en betrokkenheid

 1. Multidisciplinaire betrokkenheid en positie;
 2. Stakeholderanalyse en -management;
 3. Sparring, persoonlijke coaching;
 4. Groepsdynamiek.

Coaching-on-the-job is multidisciplinair. Er wordt gekeken naar de belangrijkste zaken die het meeste ruimte geven in het netwerk in een korte tijd.

Wat kost het je?

Prijs

Wat is het je waard om grip aan de voorkant te komen van het veiligheidsvraagstuk? Wat kost het om steeds achter de feiten aan te hollen en achter de toezeggingen van de wethouder citymarketing?


Wat kost het je dat je de omgeving je niet begrijpt? Aan tijd? Aan negatieve energie? Aan frustratie? Wat levert meer bewustwording over jouw taak en over de veiligheid bij evenementen je op? Hoeveel heb je over om je frustratie kwijt te raken?


Wat levert het de organisatie op wanneer jij in staat bent om het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen? Hoeveel tijd en energie scheelt dat jou, jouw directe collega’s? Wat levert het jouw organisatie op dat het proces veiligheid bij evenementen vlotter en soepeler verloopt?


Wat kost het de organisatie wanneer jij of jouw collega’s uitvallen? Wat kost dat aan vervanging, aan energie en wat doet dat met de resultaten? Wat is het jouw organisatie waard om de veiligheid bij evenementen, de vergunningverlening en de verantwoording te borgen?

Wat kost één incident jouw organisatie?

Dat is niet onze prijs.

Aangezien het maatwerk is wat wij leveren bij coaching on the job, leveren wij ook een maatwerk prijs in overleg met jouw en de opdrachtgever. Bel of mail, we gaan graag met je in overleg hoe je een dergelijke coaching on the job voor jou en jouw organisatie voor elkaar kan krijgen Je kan hiervoor ook onderstaande voucher gebruiken.

Ontdek hoe je samen met Event Safety Academy ‘aan de voorkant’ komt en meer ruimte en rust creëert voor verdere professionalisering.

Foto: Operationele coördinatie in opdracht van de gemeente tijdens de Kerststad in Valkenburg aan de Geul. Lees hier het hele krantenartikel.

Voucher

Gratis coaching

Neem direct contact op of stuur een mailtje naar contact@eventsafetyacademy.nl

Marit EldersCoaching on the job