Bijeenkomsten en trainingen

Eye-openers, positieve energie en verandering. Anders dan anders!

500

Operationele voorbereiding. Het doorspreken van wie wat doet, wanneer en welke acties nog open staan.

500

Inhoudelijke (incompany) trainingen. Want kennis doet groeien en wat niet groeit gaat dood.

500

Dagvoorzitterschappen. Het creëren van sfeer en zorgdragen voor de juiste inhoudelijke discussie.

multidisciplinaire risico analyse

Multidisciplinaire risicoanalyse. Wat zijn de risico’s voor het evenement en hoe zorgen we dat na het advies beslissingen worden gemaakt door bestuurders?

evaluatie

Evaluaties. De start van verbeteringen en om aan de voorkant van het probleem te komen.

500

Teamtraining. Over conflicten, dillema’s, groepsvorming en de positie van het individu.

500

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De juiste discussie en bewustwording.

bewonersbijeenkomst

Bijeenkomsten met de gemeenteraad, bestuurders en bewoners. Zorgdragen voor begrip en positionering van het evenemententeam.

500

Project kick-off. Een vliegende start van je project met teambuildingselementen en een positieve sfeer.

Herken jij één van onderstaande situaties bij bijeenkomsten?

Op bijeenkomsten met veel deelnemende organisaties en partijen wordt veel gesproken en ‘gezonden’ door degenen die voor de groep staan. Je wilt dat deelnemers erváren wat je bedoelt en je verlangt naar goede interacties en eye-openers bij de deelnemers.


Als er interactie wordt gecreëerd, merk je dat vaak dezelfde mensen weer wat zeggen. Je wilt dat anderen ook hun bijdrage kunnen leveren en de ruimte krijgen.


Bijeenkomsten met zoveel partijen kosten vaak veel tijd en geld en worden als saai ervaren. De deelnemers vinden dat ze hun tijd beter hadden kunnen besteden. Wanneer creatieve elementen worden toegepast, merk je dat de plank toch nèt mis wordt geslagen. Je wilt leuke, zinvolle en creatieve samenwerkingsvormen die de deelnemers actief houden, uitdagen en mee laat werken aan de oplossing van het veiligheidsvraagstuk. Je wilt dat het indruk maakt en mensen zich de bijeenkomst blijven heugen.


Je merkt, dat de discussies niet altijd de goede kant op gaan. De deelnemers gaan dan niet goed de deur uit en daarmee wordt de bijeenkomst eerder een risico dan dat het een bijdrage levert aan de samenwerking. Je wilt graag de deelnemers een positieve leerervaring geven. Je wilt wederzijds begrip en een gemeenschappelijke taal creëren. Je wilt dat de bijeenkomst iets is waar je later weer naar kunt verwijzen.


In de bijeenkomsten wordt wel veel gezegd, maar daar blijft het dan ook bij. Je wilt dat er acties, afspraken en oplossingsrichtingen komen uit de bijeenkomst die door de deelnemers gedragen worden en waar je verder mee kunt.


Je vindt dat je nuttige bijeenkomsten hebt, maar merkt toch ergens dat de kern niet geraakt wordt. Je kunt onvoldoende de vinger op de zere plek leggen. Je wilt de deelnemers veiligheid bieden en toch ook niet de ‘hete hangijzers’ uit de weg gaan.


Je weet hoe belangrijk gedrag is en datgene wat mensen niet (durven) zeggen. Je wilt de deelnemers graag een ervaring geven wat hun eigen bijdrage kan zijn in de samenwerking. Je wilt bewustwording en begrip creëren, maar geen ‘geitenwollensokken’ bijeenkomst.

Gelukkig hoeven deze bovenstaande situaties niet zo te zijn en zijn er oplossingen om deze situaties te voorkomen.

Wat levert het jou op?

Door samen met Event Safety Academy een bijeenkomst of training te organiseren veranderen zaken.

 • Het is anders dan anders;
 • Er is bewustwording over het eigen handelen en de eigen positie;
 • Er is begrip over het handelen en de positie van de ander;
 • Onderwerpen worden niet uit de weg gegaan, met zorg en aandacht voor de lokale gevoeligheden;
 • De discussie wordt gevoerd over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • Het gesprek dat altijd al gevoerd moest worden, wordt gevoerd;
 • Er is kennisoverdracht en er zijn eye-openers;
 • Er is ruimte om verder te professionaliseren en het netwerk versneld te versterken;
 • Er wordt een gemeenschappelijke taal gecreëerd;
 • Het is praktijkgericht, dynamisch en interactief;
 • Ook interactief met meer dan 40 personen.

Met behulp van sociaal pedagogische methodieken en inhoudelijke kennis over evenementenveiligheid, helpen wij jou om de gestelde doelen te behalen.

Hoe gaan we te werk?

Om de bijeenkomst of de training tot een succes voor jou en jouw omgeving te laten zijn, is het cruciaal dat een passende insteek gekozen wordt. In de voorbereiding worden daarom o.a. onderstaande vragen gesteld en/of geholpen om deze te beantwoorden:

 1. Welke stappen zijn recent gemaakt in de verdere professionalisering van de veiligheid bij evenementen?
 2. Hoe past deze stap in deze ontwikkeling en wat is het doel wat je wilt bereiken met deze bijeenkomst of training? Welke effect wil je dat het heeft?
 3. Welke dynamiek speelt in jouw omgeving? Welke discussies worden iedere keer weer opnieuw gevoerd?
 4. Hoe zit de stakeholderanalyse in elkaar en hebben we de juiste mensen aan tafel om het gestelde doel te behalen?
 5. Is er lokale kennis en casuïstiek dat ingebracht kan worden?
 6. Hoe zorgen we dat ook iedereen daadwerkelijk op de bijeenkomst komt?
 7. Welke nazorg is nodig om het behaalde resultaat met de bijeenkomst ook te borgen?

Op basis van de beantwoording van deze vragen wordt samen met jou de doelstelling en de inhoud van de bijeenkomst vastgesteld. Wij passen onze methodieken en technieken aan, zodat het altijd anders is dan anders, een goede sfeer ontstaat en ieder aan het woord komt.

Wat kost het je?

Prijs

Wat is het je waard om je doelstelling met de bijeenkomst en nog méér dan dat te bereiken?


Wat kost het je wanneer jouw bijeenkomst of training niet gezien wordt als een succes? Aan tijd? Aan negatieve energie? Aan frustratie?


Wat levert meer bewustwording van veiligheid bij evenementen je op? Meer begrip, meer rust in het proces en wat is dat je waard?


Wat is het je waard om je niet meer alleen te voelen in het organiseren van een bijeenkomst?


Wat is het je waard dat het gesprek gevoerd wordt dat al heel lang gevoerd had moeten worden? En wat kost het je als dat nog langer op zich laten wachten?

Dat is niet onze prijs.

Aangezien het maatwerk is wat wij leveren, leveren wij ook een maatwerk prijs in overleg met je. Bel of mail, we gaan graag met je in overleg. Je kan hiervoor ook onderstaande voucher gebruiken.

Bekijk de bovenstaande video van de bijeenkomst die we samen met de Brandweer Gooi en Vechtstreek hebben georganiseerd.

Voucher

Maak een printscreen van bovenstaande voucher en stuur een mailtje met je gegevens naar contact@eventsafetyacademy.nl

Marit EldersBijeenkomsten