ESA-Blog-Header-2.jpg

Hoever is de kennisontwikkeling in de evenementenveiligheid?

Vragen die Mitra Tolen onderzoekt over evenementenveiligheid wordt door meer professionals gesteld dan je in eerste instantie zou denken. Dat blijkt uit meerdere gesprekken en observaties die hij heeft gehad. Lees hier het interview met hem en doe mee met het onderzoek via deze link! Gelijk doen, want de enquête staat de komende twee weken open en je ontvangt interessante resultaten. De resultaten valt of staat met een grote deelname. Stuur dus de link in de adresbalk door naar jouw collegae. Hartelijk dank!

Wie is Mitra?

Mitra Tolen is afstuderend bachelor student Integrale Veiligheid aan de Hogeschool Utrecht met ervaring binnen verschillende partijen die betrokken zijn bij evenementenveiligheid.Hij heeft een bijdrage geleverd aan de nog uit te komen landelijke handreiking ‘Publieke Gezondheid & Veiligheid bij Evenementen’ via zijn stage bij de Veiligheidsregio Utrecht. Hij wil de kennis van evenementenveiligheid vergroten en ook ondersteunen met onderzoek. Daardoor werkt hij ook hard aan zijn eigen ontwikkeling en specialisatie omtrent evenementenveiligheid en kennis.

Waar ben je momenteel mee bezig?

“Momenteel ben ik bezig met mijn scriptie. Deze gaat over de benodigde kennis die hoort bij de taken binnen de evenementenveiligheid. Door middel van dit onderzoek wil ik laten zien dat er een gat is te zien tussen de benodigde/gewenste kennis en het huidige niveau van kennis binnen de evenementenveiligheid. En aanbevelingen geven om dit gat te gaan vullen zodat de evenementenveiligheid verbeterd kan worden.”

Hoe kom je aan dit onderwerp?

“Uit mijn eigen ervaring, observaties en gesprekken met professionals heb ik het gevoel gekregen dat hier vraag naar is. Vaak zitten er mensen aan tafel met veel ervaring, goede input en daarmee ook kennis. Deze kennis is helaas niet aantoonbaar en maakt het mogelijk om zonder kennis en ervaring uiteindelijk de verantwoordelijkheid en zorg te dragen voor de veiligheid van soms wel meer dan 50.000 aanwezige bij een evenement. Dat vind ik raar. Niemand gaat naar een ziekenhuis waarvan je weet dat er mensen over jouw veiligheid en gezondheid gaan beslissen zonder dat zij daar echt de kennis voor hebben. Maar we laten dit wel toe bij evenementen. Of dit komt dit door de (relatief) jonge leeftijd van de evenementenveiligheidsbranche vraag ik me dan ook wel eens af. Maar dat ik dit wil verbeteren staat vast.”

Wat wil je bereiken met dit onderzoek en de aanbevelingen?

“Ik wil de evenementenveiligheid naar een hoger niveau brengen waarbij de verschillende betrokken partijen steeds beter van elkaar weten wat de mogelijkheden maar ook onmogelijkheden zijn. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor elkaar en verbeterd de samenwerking. Maar hoofdzakelijk wil ik het kennisniveau zo structureren dat er uiteindelijk vertrouwd kan worden op uitspraken en plannen die gemaakt worden door de juiste personen. Dat je nu nog dingen kan roepen zonder er echt verstand van te hebben klinkt bij mij als een arts die een zware diagnose stelt zonder te weten waar hij het over heeft. Wanneer je dit kan voorkomen kan men meer op elkaar gaan vertrouwen en professionaliseren waardoor de evenementenveiligheid vergroot wordt.”

Ga je dit ook echt halen?

“Natuurlijk, maar niet alleen. Niemand verzet in zijn eentje een berg. Dat doe je samen. Ik wil dan ook iedereen die betrokken is bij evenementenveiligheid vragen mee te helpen aan mijn onderzoek. Hiermee help je niet alleen jezelf maar ook je collega’s verder! Dit kan iedereen doen door de enquête in te vullen. De enquête kan je vinden door op de link te klikken en te starten!”

Marit EldersHoever is de kennisontwikkeling in de evenementenveiligheid?
Share this post

Related Posts