ESA-Blog-Header-2.jpg

Crowd Science en het DIM/ICE-model

Internationaal HBO geaccrediteerde cursus over crowdmanagement.Door de cursus Crowd Science & Risk Analysis begrijp je het evenement beter, kan je het evenement slimmer ontwerpen en effectiever adviseren over de risico’s. Het DIM/ICE-model is een tool om daarbij te helpen. De cursus wordt internationaal gegeven.

De paradox van praktijk en wetenschap

De praktijk en wetenschap lijken soms haaks op elkaar te staan. En toch zie je in vele gebieden dat wetenschap ontstaat waar door de practitioners eerst een theorie is ontwikkeld. De wetenschap toetst de praktijk, vult het aan, verbetert en helpt de praktijk verder en sneller te professionaliseren. Praktijk en wetenschap gaan hand in hand om een vak volwassen te maken en te behouden. Daar waar de practitioner geleid wordt door de praktijk van alledag, heeft de wetenschapper meer tijd om zaken vanaf een afstand te bekijken en te onderzoeken. De titel van de cursus Crowd Science & Risk Analysis ademt al wetenschap uit. Event Safety Academy werkt in deze cursus met de kennis van wetenschappers met de docenten uit de praktijk; de safety professionals bij grote evenementen. De eerste twee dagen is er veel aandacht voor de theorie toegepast op diverse praktijkcases en de derde dag is de implementatie van de kennis in de eigen praktijk met behulp van collegae en de docenten.

Toetsing professionele intuïtie

Eén van de zaken die deze cursus jou oplevert is een toetsing van jouw professionele intuïtie. Je ‘onderbuik-‘gevoel blijkt namelijk niet altijd juist te zijn. Het is dus erg belangrijk om dat gevoel te toetsen aan de hand van data en berekeningen. Aan de andere kant blijkt jouw gevoel wèl vaak te kloppen. Door crowd science te gebruiken worden het veiligheidsadvies en de planning beter beargumenteerd en kun je hierover effectiever adviseren door de diverse methodieken voor risk assessments. Wat we bij Event Safety Academy belangrijk vinden is ook dat je je eigen tegenspraak organiseert en daarin faciliteren wij ook. Bij de cursus krijg je drie coachingsmomenten van een professional gratis. Ook krijg je met je groep een besloten community, waarin je ook na de cursus contact kunt blijven onderhouden, vragen kunt stellen, je stukken kunt laten reviewen en elkaar op werkbezoek kunt uitnodigen.

DIM/ICE of DIM/ALICED?

Steeds bekender wordt het risicoanalysemodel DIM/ICE. Dit is een simpele en effectieve manier om de risico’s van het evenement te analyseren. In dit model wordt het Design (ontwerp), ‘Information’ en ‘Management’ uiteen gezet met de Ingress (instroom), Circulation en Egress (uitstroom). Je analyseert dus met dit model hoe het ontwerp (design) is van de instroom. Als echte professional merk je al gauw dat je aan deze fasering te weinig hebt. Waar het DIM/ICE model zich beperkt tot alleen de bezoekersstroom om en nabij de entree, uitgang en op het terrein, verbreedt het DIM/ALICED deze focus. Door de uitbreiding met de ‘Arrival’ (aankomst), Last Mile (gedeelte tussen aankomst en entree) en ‘Departure'(vertrek) door Andy Hollinson, CEO The Square Metre, past dit beter bij de fasering in de praktijk. In de cursus Crowd Science & Risk Analysis leer je werken met dit risicoanalyse model en andere modellen.

In het onderstaande interview (04:00 min) legt Andy Hollinson uit wat er wordt bedoeld met de Last Mile.

Wil jij jouw evenement ook beter begrijpen, slimmer ontwerpen en effectiever over adviseren?

Klik dan hier voor meer informatie over de cursus Crowd Science & Risk Analyis, level 5.

Marit EldersCrowd Science en het DIM/ICE-model
Share this post

Related Posts