Scenariotraining

KOM IN BEWEGING

met de

SCENARIOTRAINING EVENEMENTEN

Het leren denken in scenario’s, toepassen van modellen en theorie, inbreng van eigen casuïstiek en het trainen van competenties in spelvorm en in een complexe real-time simulatie met acteurs en psychologische begeleiding in de nieuw ontwikkelde scenariotraining!

Van o.a. ontwikkelaars van de training ‘mentale kracht’bij de politie en trainers van het quick response team (QRT) brandweer Haaglanden

Waarom deze training?

“Het gaat toch altijd goed?!” wordt vaak gezegd. En daarom zitten wij als veiligheidspartijen vaak aan de achterkant. Niet zelden moeten wij alleen maar tevreden zijn met goede veiligheidsplannen als belangrijkste basis. En de calamiteitenplannen en  scenario’s? Die zijn vaak in een paar zinnen beschreven die multi-interpretabel zijn. We vertrouwen op de improvisatiekracht van onszelf en onze collega’s. Wat als het toch een keertje misgaat in de complexe situatie van evenementen? Is die improvisatiekracht voldoende? Zijn de scenario’s voldoende doordacht? En de communicatielijnen en besluitvorming? En wat doe ík als de ‘shit-hits-the-fan’?

Wat nu als:

Je precies weet hoe je scenario’s kan voorbereiden en weet welke informatie je daarvoor nodig hebt?

Je scenario’s kunt toetsen en verder aan kunt scherpen ten behoeve van improvisatie en creativiteit op het moment dat het er toe doet?

Je weet hoe je handelt in momenten van stress en je weet wat je daarin nog verder kunt ontwikkelen?

VOOR WIE IS DEZE CURSUS?

Deze cursus is geschikt voor de professionals met affiniteit met de ‘straat’-praktijk bij evenementen. Het is voor collega’s met een rol als veiligheidscoördinator organisatie, evenementen adviseurs gemeente, politie, GHOR en ambtenaren van de veiligheidsregio.

De organisator
De organisator, de veiligheidscoördinatoren, de productiemanager, de hoofden beveiliging en EHBO.

De gemeente
De adviseur van de burgemeester bij evenementen, de voorzitter van het veiligheidsoverleg, hoofd handhaving met straatervaring bij evenementen.

De politie
De brigadier en de inspecteur die adviseren bij evenementen en/of de rol van taakcommandant hebben tijdens evenementen.

De veiligheidsregio
De adviseurs van de veiligheidsregio, de brandweerman en geneeskundige dienst.

Benodigde voorkennis:
Minimaal 3 jaar werkzaam als evenementenadviseur. Kennis van het evenementenproces. Bekend met het maken van risico analyses en (BLOOS-) IRS-EM methodiek.
Nog niet de juiste voorkennis? Neem contact op met ons.

Mocht je twijfelen of deze cursus geschikt voor je is? Het is zonde van je tijd als je verkeerd zit. Neem contact op om uit te zoeken of deze cursus bij je past.
Mail naar contact@eventsafetyacademy.nl of bel 088 – 876 8813.

COMPETENTIES

De scenariotraining evenementen is een competentie gerichte training. De training speelt in op de volgende competenties, met persoonlijk advies voor verdere ontwikkeling.

stressbestendigheid

analytisch vermogen

communicatieve vaardigheden

oordeel- en besluitvormingsprocessen

organisatiesensitiviteit

planning en organisatie

informatieverzameling en -verwerkin

anticiperen

creativiteit en improvisatie

leiderschapsvaardigheden

omgevingsbewustzijn

overtuigingskracht

samenwerking

tactisch en diplomatiek optreden

reflectief vermogen

PROGRAMMA DRIEDAAGSE TRAINING

Module I Scenario’s voorbereiden

Vorm: Theorie, modellen en behandeling eigen casuïstiek

 • Wat betekent ‘denken in scenario’s’ en hoe kan ik dat doen?
 • Wat is het verschil tussen een veiligheidsplan, een calamiteitenplan en een IOP (Integraal Operationeel Plan)?
 • Hoe bereid ik scenario’s voor?
 • Hoe kies ik welke scenario’s ik moet voorbereiden?
 • Hoe stel ik het basisbeeld op en hoe verhoudt zich dat tot het incidentbeeld?
 • Hoe zorg ik dat ik met een minimaal aantal scenario’s, maximaal kan improviseren op het moment dat het er toe doet?
 • Hoe breng ik effectieve en snelle besluitvorming tot stand?

Module 2 Oefenen met calamiteiten
Vorm: Theorie en spelvorm

 • Hoe kan ik (BLOOS-) IRS-EM toepassen tijdens incidenten en calamiteiten?
 • Hoe kan ik effectief escaleren?
 • Hoe werkt de crisisorganisatie bij (mijn) evenementen?
 • Hoe kan ik mono- en multi opschalen?
 • Wat zijn de verantwoordelijkheden en beslislijnen in opgeschaalde situatie?
 • Wat is de rol van de organisator en hoe betrek je haar?
 • Hoe lossen we het incident op? Wie doet wat, wanneer?

Module 3 Realtime simulatie

Vorm: Realtime simulatie met tegenspel van acteurs en observatie (gedrags-)psycholoog. Realistische nabootsing.

 • Hoe reageer ik onder druk?
 • In welke mate ben ik – nog – in staat om creatief te denken?
 • Wat zijn de dilemma’s en afwegingen en hoe maak ik die?
 • Heb ik het overzicht en kan ik de gevolgen analyseren?
 • Wat is mijn rol in het team en welke bijdrage lever ik onder druk?
 • Hoe prioriteer ik en besluit ik?

DOCENTEN SCENARIOTRAINING

De docenten zijn ervaren trainers met oog voor de groep en individuele leerdoelen. Ze staan zelf ook met de ‘poten in de klei’en weten hoe weerbarstig en leerzaam de dagdagelijkse praktijk is. Ze hebben achtergronden bij de politie, defensie, in crisisbeheersing en bij evenementenorganisaties. Van o.a. ontwikkelaars van de training ‘mentale kracht’ bij de politie en trainers van het quick response team (QRT) brandweer Haaglanden

PRAKTISCHE INFORMATIE

Niveau : HBO
Studiebelasting: 3 cursusdagen
Benodigd studiemateriaal: n.v.t.
Aantal deelnemers: maximaal 12 personen
Open inschrijving & prijs: nog niet gepland.

Op dit moment is er nog geen training ingepland. Heb je interesse of wil je op de hoogte blijven van de eerste mogelijkheid tot open inschrijving? Bel ons of stuur een mail met jouw gegevens en mobiele telefoonnummer naar contact@eventsafetyacademy.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Tot binnenkort!

WAT KLANTEN ZEGGEN OVER EVENT SAFETY ACADEMY

 • Politie logo

  "Door het volgen van de opleiding crowd science & risk analysis en het toepassen van de methodiek heb ik een beter inzicht in evenementen en de risico’s gekregen alsook op de maatregelen om daar een positieve invloed op te hebben. Ik ben beter in staat om evenementenlocaties en het omliggende gebied goed in te richten voor mensenmassa's doordat ik meer weet over publieksgedrag en inrichting. "

  OPERATIONEEL EXPERT ZEELAND, EVENEMENTENADVISEUR, OVD-POLITIE

  Erik Glerum
 • “Praktisch en goed als je wilt verder professionaliseren. Leerzaam en goed toepasbaar in de dagelijkse praktijk. Het kennismaken met andere cursisten en leren van hen is zeer waardevol en daar is alle ruimte voor.”

  EVENEMENTENADVISEUR BRANDWEER GOOI EN VECHTSTREEK

  Marc Pas
 • Marlie Vrosch

  “Er wordt goed gebruik gemaakt van de kennis en dynamiek in de groep. Moeilijke onderwerpen worden niet uit de weg gegaan. De docenten staan zelf ook in de praktijk en dat merk je.”

  TEAMLEIDER VERGUNNINGEN GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL

  Marlie Vrösch

Klanten realtime simulatie training: Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties | Ministerie van Veiligheid en Justitie | Bijzondere Bijstandseenheid Koninklijke Marechaussee | Bijzondere  |Bijstandseenheid Mariniers | Nationale Politie | Politie Academie | Koninklijke Luchtmacht | Nationaal Coördinatie Terreurbestrijding en Veiligheid (NCTV) | Defensie KCT-ISAF | Brandweer Haaglanden | Gemeente IJmond

Klanten van Event Safety Academy zijn o.a. Politie | Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland | Achmea |Technische Universiteit Eindhoven | Eindhoven247 | Gemeente Oss | Gemeente Wijk bij Duurstede | Gemeente Zandvoort | Gemeente Noordwijk | Gemeente Eemsmond | Gemeente Leudal | Gemeente Valkenburg aan de Geul | Gemeente Oldambt | Gemeente Haaksbergen | Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid | Brandweer Gooi en Vechtstreek | ESA Security Solution | Triple-F Security | Rode Kruis

DEZE CURSUS IS EEN SAMENWERKING TUSSEN

Marit EldersScenariotraining