bord-bloemencorso1.jpg

In gesprek met Remco Heijstee

Remco Heijstee is evenement coördinator in de Duin- en Bollenstreek bij de politie eenheid Den Haag. Hij is essentieel geweest in het opstellen van het evenementenkader in deze streek; een bestuurlijk- en werkkader voor de afstemming bij evenementen tussen zes gemeenten en de hulpdiensten.

De Duin- en Bollenstreek wordt gekenmerkt door zes kleinere gemeenten die groot zijn in het organiseren van evenementen. Naast de evenementen slokt ook het uitgaansgebied ‘De Grent’ en de risicowedstrijden van de zeven amateurclubs veel politie capaciteit op. De aanleiding voor het evenementenkader is, dat de politie meer grip wilde krijgen op de planning van de evenementen, het adviseringstraject en de politiële inzet.

“Als politie merken we vaak dat het bier al is ingekocht, voordat wij betrokken zijn om een advies uit te brengen. Dit brengt de politie in de positie dat we nog weinig invloed kunnen uitoefenen op de implementatie van ons advies in de veiligheidsmaatregelen, in de vergunningsvoorschriften en in het regelen van onze capaciteit (minimaal drie maanden vooraf). In een dergelijke situatie moeten we voorkomen dat we niet in onderhandeling gaan over het advies en de veiligheidsmaatregelen. De gemeenschappelijke afspraken zijn belangrijk geweest om ook de politie de tijd te geven zich te kunnen voorbereiden op het evenement, het doen van een risico analyse en de bijbehorende bestuurlijke advisering.”

“Wanneer er meerdere evenementen worden georganiseerd in een gemeente werden er voorheen verschillende vergunningen afgegeven. Het was voor de politie vaak onduidelijk hoe deze vergunningen waren afgestemd op elkaar. Het resultaat was dat er ‘grijze’ gebieden waren waarvoor niemand verantwoordelijk was en waar ook geen inzicht was op de risico’s. We streven nu naar één vergunning en afgestemde tap- en/of terrasvergunningen. Dit levert inzicht in de risico’s, resulteert in duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden en maatregelen die de veiligheid van de bezoekers ten goede komt.”

“Het Bloemencorso is een feest, dat is uitgegroeid van een lokaal arbeidersfeest naar een nationaal of zelfs internationaal evenement (miljoen bezoekers). Ook de lokale dienders zijn hierin meegegroeid en leverden vaak veel meer service dan de taakstelling van de politie was. Als politie willen we graag evenementen mogelijk blijven maken en tegelijkertijd méér bewust kiezen voor deze werkzaamheden. Bij het Bloemencorso zijn ook afspraken gemaakt om van vijf gemeenten naar één coördinerende gemeente te gaan met één vergunning die is gemandateerd door vijf burgemeesters. Dit levert een efficiënte manier van werken op en verbetert het inzicht in aangrenzende risico’s.”

“Het evenementenkader is vastgesteld in het districtscollege sinds het voorjaar 2011. Een opdracht van toenmalig burgemeester Schelberg om een kader aan te geven die niet beperkt, maar juist maatwerk biedt voor evenementenmakers. Er is toen onderzoek gedaan naar de landelijke ontwikkelingen en we zien dat ons kader en de nu landelijke Handreiking Evenementen Veiligheid 2012 (HEV) op elkaar aansluiten. Hierbij geeft het evenementenkader in onze streek tegelijkertijd een handreiking op de implementatie van de HEV.”

‘De implementatie van het kader is een groeiproces. De partijen die aan de vergadertafel zitten zijn soms erg verschillend en hebben ook tegenstrijdige belangen in hun roluitoefening. Het is een uitdaging om met de handreiking in het werkkader het multidisciplinaire overleg, het proces en de inhoud te structureren en het gemeenschappelijk doel voor ogen te houden. Om ondanks of juist dankzíj de verschillende belangen en achtergronden elkaar toch te begrijpen en veilige evenementen mogelijk te maken.”

Marit EldersIn gesprek met Remco Heijstee
Share this post

Join the conversation

Related Posts