jaarwisseling-veilig-vuurwerk.jpg

Een oude of nieuwe jaarwisseling?

Dit jaar plukt het multidisciplinaire team de vruchten van de werkzaamheden en samenwerking van vorig jaar. Kan je dit jaar rekenen op een vruchtbaar jaar of heb je vorig jaar precies de verkeerde zaadjes geplant? In welke uitgangspositie zit je en hoe kan je veranderingen aanbrengen in de samenwerking en gewenste maatregelen? Hoe communiceer jij en hoe probeer jij je boodschap over te brengen? Het is van belang, dat er een gemeenschappelijk beeld is van de jaarwisseling als essentieel uitgangspunt van de voorbereidingen. Bepaal het niveau waar problematiek speelt en pas daar ook je interventie op aan. ‘Pick your battle’ en trek de kaart die het grootste veiligheidseffect heeft en/of een groot gedeelte van de frustratie laat instorten in de samenwerking

Uitgangspositie Oud & Nieuw
Het is belangrijk te weten wat de uitgangspositie is. Een goed en breed gedragen mono- en multidisciplinaire evaluatie is daarin een bepalend en richtinggevend instrument. Op dit fundament starten de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Door het gedegen voorwerk kan kort het ‘net worden opgehaald’ van vorig jaar en de status worden doorgenomen van de afgesproken verbetermaatregelen. Het evalueren en het bepalen van de uitgangspositie kan op verschillende niveaus;

Naast o.a. de inhoudelijke veiligheidsanalyse is het meten van de bestuurlijke ‘temperatuur’ op de jaarwisseling van belang. Zijn er burgemeester en wethouders die goed weten wat er speelt? Hebben zij voldoende informatie en instrumenten in handen om ook beslissingen te kunnen nemen? Welk gevoel speelt er nog n.a.v. vorig jaar? Het is goed om te bepalen wat de uitgangspositie is vóórdat interventies worden bepaald ten behoeve van benodigde veranderingen.

Inzetten van veranderingen
De kunst van het inzetten van een veranderingen is om de juiste snaar te raken. Het begint bij het onderzoeken welke hefboom(-en) en/of actor het gewenste effect heeft. Even stil staan en nadenken hoe de omgeving eruit ziet, met welk team je werkt en in welke organisatie problematiek deze teamleden staan. Welke onderwerpen spelen er op inhoud, proces en het onuitgesproken niveau? Zijn er eigenlijk wel inhoudelijke discussies of verschillen we van mening over de tijdigheid en het (niet-) nakomen van afspraken? Zijn er andere rare geschiedenissen, verschil van normen en waarden en persoonlijke overtuigingen die invloed hebben op de onderlinge verhoudingen? Daarnaast kan het verkrijgen van inzicht in de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de daadwerkelijke rolopvatting verrassende inzichten geven. Het inzetten van een verandering begint met de zoektocht naar de key-actor; díe ene kaart die een groot gedeelte van de frustratie laat instorten. Een zoektocht naar de belangen van personen, teams en organisaties en hoe we elkaar kunnen helpen om die belangen te behartigen. Methoden die hierbij helpen zijn de stakeholder analyse en strategisch omgevingsmanagement met daarbij een gezond portie boerenverstand en emotionele afstand tot het onderwerp.

Veranderingen doorvoeren kost tijd
Veranderingen kosten tijd en zorg daarom ook dat je dat hebt! Voor de jaarwisseling is er een heel jaar beschikbaar, maar vaak maken we daar niet optimaal gebruik van. We laten het toch weer op het laatste moment aan komen met alle tijdstress van dien. Ook bij de veiligheid geldt, dat wat je zaait, je ook zal oogsten. En wie te laat zaait in het seizoen, zal volgend jaar niets kunnen oogsten! Dat geldt in de samenwerking, maar ook in het maatschappelijk effect van de veiligheidsmaatregelen tijdens de jaarwisseling. Zorg daarom voor een realistisch proces; tijdige agendering en planning van politieke processen, van voldoende ruimte voor onvoorziene situaties en van tijd voor het doorvoeren van de verandering. Dit is niet alleen belangrijk voor innovatie en verbeteringen, maar geeft ook ‘lucht’ in de complexe samenwerking van evenementenveiligheid.

Neiging tot de inhoud
Algemeen is er neiging om frustraties en strubbelingen op te lossen in een inhoudelijke discussie. Mijn ervaring is, dat we inhoudelijk vaak niet veel verschillen. De frustraties en strubbelingen vinden vaak hun oorzaak over verschillen in de tijdigheid, het nakomen van afspraken, wie wat wanneer doet (proces) en verschil in beleving en gedachten (onuitgesproken niveau). Dit is alléén op te lossen indien je kiest voor interventies op hetzelfde niveau. Want eigenlijk is het vreemd wat we doen op het gebied van communicatie; Er is een vreugdevuur in de Kerkstraat en we gaan blussen in de Dorpstraat. Het vreugdevuur in de Kerstraat loopt uit de hand en de waterschade aan de Dorpstraat loopt alleen maar op. Het effect is nul en bovendien zijn we extra (negatieve) energie en tijd kwijt die we niet meer aan de goede oplossingsrichting kunnen besteden. Zet dus je focus goed en los het probleem op het niveau op, waar het ook daadwerkelijk speelt. Ga dus géén inhoudelijke discussies voeren wanneer iemand te laat is met het uitvoeren van zijn actie. Bespreek met diegene dat hij te laat is en zich niet aan de afspraak heeft gehouden, geef aan wat je er van vindt en welk effect dat heeft op jouw werkzaamheden. Maak nieuwe afspraken.

Vergeet humor niet!
Humor is essentieel voor effectieve veranderingen! Vergeet niet heel veel werkplezier te hebben! De jaarwisseling kan weer mooi werk opleveren en leiden tot goed teamwork en creatieve oplossingen waar je trots op kan zijn! Enjoy!

Leestips:
Blog jaarwisseling 2011/2012
Politie handen vol met jaarwisseling vorig jaar

Marit EldersEen oude of nieuwe jaarwisseling?
Share this post

Join the conversation

Related Posts