ESA-Blog-Header-2.jpg

Het stellen van de juiste vragen als taakcommandant politie

Het stellen van de juiste vragen; Waarom? Hoe? Waar? Wat? Wie? En ‘Blijft dat wel goed gaan zo?’ zijn essentieel voor de taakcommandant van de politie bij evenementen.

Situatie
Dit is de entree van een dance event om half twaalf ’s middags . Het is een half uur voor het eerste optreden. Het programma loopt tot 23.00 uur.

Wat zie je?

Er vindt visitatie plaats door beveiligers met tassencontrole. De eerste lijn van de beveiliging controleert de tassen. De tweede lijn, twee beveiligers, drinken water bij het waterpunt (3). Op dezelfde plek staan twee EHBO-ers en twee politieagenten. Links op de foto is het druk (1) en lijkt men ergens voor in een rij te staan en te wachten op elkaar. Er staan meerdere groepjes met elkaar te praten (2). Meerdere mensen hebben een biertje in de hand.

Hoe wil je dat het eruit ziet?
We willen ruimte hebben bij de entree voor een adequaat optreden bij opschaling. Dat betekent, dat na de visitatie, de bezoekers direct zoveel mogelijk moeten doorlopen het terrein op. We willen ook, dat de tweede linie beveiligers zich verdeeld over de gehele breedte met een observerende taak naar de reactie van de bezoekers op de visitatie. De politie heeft een signalerende taak in hoeverre de uitvoering conform planvoering is en tevens backup in geval van ernstige ongeregeldheden.

Wat vraag je je af?
Hoe kan het dat sommigen met een biertje in de hand staan? Waar wachten die mensen op? Waarom gaan de beveiligers samen drinken? Hoe vatten zij hun taak op? Hoe ziet het opschalingsscenario eruit? Het veiligheidspersoneel zoekt logischerwijs de ruimte op bij punt 3, maar hebben ze wel zicht op de visitatie aan de linkerzijde op de foto? Kan er adequaat gereageerd worden wanneer er aan de linkerkant een bezoeker problemen maakt? Waarom vindt er geen doorstroming plaats? Blijft dit bij grote drukte goed gaan? (risico inschatting) Wie moet hierin actie ondernemen?

Wat blijkt? Er is nog meer wat je niet ziet.

Was dit waardevol? Wil je meer?

Marit EldersHet stellen van de juiste vragen als taakcommandant politie
Share this post

Join the conversation