Ira Helsloot Hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Voormalig hoogleraar Crisisbeheersing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, expert op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding.