WAT ZIJN DE RISICO'S?

...EN HOE ERG IS DAT?

RISICOANALYSE

INVENTARISTATIE, OVERWEGING EN BESTUURLIJKE BESLUITVORMING

Ontdek de kracht en het effect van de risico analyse en het managen van de risico’s in samenwerking met Event Safety Academy.

Fruitcorso, Appelpop in Tiel: Een veiliger, beter behapbaar, meer bereikbaar, commercieel interessanter voor horeca en een mooier evenement.

HERKEN JE ÉÉN VAN ONDERSTAANDE SITUATIES?

 Je blijft iedere keer hetzelfde onderwerp herhalen wat niet goed ging bij het evenement of in het proces van vergunningverlening. Jouw boodschap blijft te veel hetzelfde. Je wilt ergens doorheen breken.

Er zijn zoveel verschillende risicomethodieken; de risicoscan, de landelijke handreiking, DIM-ICE, vanuit het boek ‘risico analyse’ van Gerard van Duykeren, PRINCE2 etc. Je wilt deze graag integreren, zodat je niets kan vergeten.

Elke keer als je de risico analyse hebt gedaan, dan denk je: “En nu dan?” Je zou willen dat er ook meer aandacht was voor het vervolg op de risico analyse o.a. de voorschriften en handhaving.

Je kent met jouw veiligheidsteam de risico’s. De inzichten en gedane observaties geven jullie een ongemakkelijk gevoel. Je hebt het idee dat de veiligheidsrisico’s onvoldoende onder de aandacht zijn in jouw netwerk. Je wilt aan de ‘voorkant’ komen en zorgen dat het de aandacht krijgt die het verdient en de goede risico afwegingen worden gemaakt door het verantwoordelijk bestuur.

De druk op je team is hoog. Je hebt het gevoel dat je onvoldoende aandacht kan besteden aan de vergunningverlening en verder professionalisering van de veiligheid bij evenementen. Je weet dat dit veiligheidsrisico’s met zich mee brengt en op den duur kan leiden tot uitval van cruciale collegae.

Er ligt een grote druk om de evenementen ‘maar mogelijk te maken’. De wethouders doen toezeggingen dat het ‘evenement wel door mag gaan’, zonder dat jij hierop het veiligheidsadvies hebt kunnen geven.

De terreurdreiging brengt je in discussies waar je niet helemaal goed mee over weg kan. Je voelt wel aan wat de juiste risicoafwegingen zijn, maar krijgt dat niet ‘verkocht’ aan het netwerk.

Als je één van bovenstaande situaties herkent, is het tijd voor actie. Gelukkig hoeven deze bovenstaande situaties niet te blijven zoals ze zijn. En kan er sneller verandering in gebracht worden, dan je doet vermoeden.

WAT LEVERT HET OP?

Risico’s identificeren en analyseren zal niet meer hetzelfde zijn, na de samenwerking met Event Safety Academy. Wat kan je verwachten?

 • Geen beleidstukken, maar besluitvorming;
 • Rust en ruimte voor verdere professionalisering;
 • Positionering van het veiligheidsteam;
 • Duidelijkheid, richting en focus;
 • Snelle implementatie van belangrijkste veiligheidsrisico’s;
 • Bewustwording en kennisverhoging;
 • Bevestiging en vertrouwen.

Zou dit niet heerlijk zijn om op korte termijn te bereiken?

DE WERKWIJZE

Uitgangspunten van de werkwijze zijn:

 1. Het streven is om multi-disciplinair te werken, waarin de burgemeester, of gemandateerde, fungeert als opdrachtgever en voorzitter van de Stuurgroep. De hulpdiensten en wethouders zijn belangrijke belanghebbenden en leden van de Stuurgroep. Ook is het mogelijk om cruciale veranderingen aan te brengen wanneer dat niet lukt.
 2. Er worden geen lange rapporten gemaakt. Er wordt per risico naar oplossingen gezocht en besluitvorming gevraagd. Dat betekent, dat je altijd een geïmplementeerd advies krijgt.
 3. We gebruiken een risico analyse methodiek voor specifieke evenementen waarin alle methodieken verenigt zijn en wat leidt tot besluitvorming en de juiste voorschriften en handhavingsafspraken.
 4. We inventariseren met jou en de budgethouder wat de specifieke vragen en dillema’s zijn en wat passend is. Neem hierover contact met ons op. Je kan hiervoor ook de onderstaande voucher gebruiken.
 5. Er wordt samengewerkt met jou, zodat jij hier ook van leert en hoe je onze methode ook zelf kan blijven toepassen.

Nog 3-4 weken vooraf aan het evenement, kunnen nog cruciale zaken worden geïdentificeerd en geïmplementeerd om de veiligheidsrisico’s aanzienlijk te verminderen. Een kans dat je dus niet mag laten liggen!

MOGELIJKE TOEPASSINGEN

Een specifiek evenement. Wat zijn de risico’s voor dit evenement en welke oplossingen en maatregelen zijn er te nemen?

Last minute risico analyse. Gewoon omdat het kan nog 2 a 3 weken voor het evenement en het je nog heel veel op kan leveren!

Een portefeuille van evenementen. Omdat een aantal kleinere evenementen wel wat meer aandacht verdienen, dan je standaard kan geven. Maar welke en hoe?

Een specifiek terrein. Omdat kan standaardiseren en je veel slimmer kan vergunnen, wanneer je beter weet welk evenement wel of niet op het terrein past.

Proces van evenementenveiligheid en vergunningverlening. Omdat de organisatie, besluitvorming, mogelijkheid om kennis op te doen, de (beschikbare) mensen, het aanvraagproces en beleid er ook toe doen!

All-in-one risicoanalyse. Omdat al deze onderwerpen belangrijk zijn en je wilt weten wat de eerste zaken zijn die aangepakt moeten worden en voor welke onderwerpen resouces beschikbaar worden gesteld.

WAT KOST HET?

Wat kost het je dat je iedere keer over dezelfde onderwerpen blijft praten die niet goed gaan? Aan frustratie? Negativiteit? Onrust en onzekerheid? Wat kost het aan uren van de medewerkers?

Wat kost het je dat je niet helemaal zeker bent of je de veiligheidsrisico’s goed hebt in geschat en het juiste besluitvormingsproces hebt doorlopen? Waar ben je dan met je gedachten als er een uitdagende situatie plaats vindt op het evenement? Wat heb je er voor over om deze gedachten en onzekerheid niet meer te hebben?

Wat kost het je als het misgaat? Wat als er blijkt dat je cruciale risico’s over het hoofd gezien hebt? Door tijd tekort, kennis tekort of gewoon… omdat jij altijd die vergunning en dat advies behandeld en sleetsheid op de loer ligt?

Dat is niet onze prijs.

Aangezien het maatwerk is wat wij leveren bij een risicoanalyse, leveren wij ook een maatwerk prijs in overleg met jouw en de budgethouder. Bel of mail, we gaan graag met je in overleg hoe je een risicoanalyse en besluitvorming in jouw organisatie voor elkaar krijgen. Je kan hiervoor ook onderstaande voucher gebruiken.

VOUCHER

GRATIS COACHING

Marit EldersRISICOANALYSE