Artikelen

Versterk jouw netwerk

emoticon.jpg

A4 Teambuilding; het duiden van emoties

Door de (te) veelheid aan reorganisaties en veranderingen is iedereen bezig met teambuilding. Een woord geassocieerd met geitenwollensokken-sessies die ver van de dagelijkse praktijk af staan of juist inhoudelijke plansessies waarin weinig ruimte is voor de individuele beleving. Op deze A4 teambuilding een visie op het team en het individu in verandering en in reorganisaties. Een zoektocht naar de balans tussen bedrijfsmatigheid, groepsdynamische processen en persoonlijke emoties.

 

Marit EldersA4 Teambuilding; het duiden van emoties

A4 Vier veranderactoren in een complexe omgeving

Wat als samenwerking en ketensamenwerking niet loopt? De inspanningen geen gemeenschappelijke richting en resultaat kent? Welke bewegingen zijn dat en welke actoren zijn daarin belangrijk om versnelling te kunnen aanbrengen in het gewenste effect? Een korte introductie op verandermanagement in een multidisciplinaire omgeving.

Hier de Veranderactoren in complexe omgevingen weergegeven op 1A4, behorend bij het blog: Vier veranderactoren in een complexe omgeving.

Marit EldersA4 Vier veranderactoren in een complexe omgeving
ambtsketen.jpg

Risicoadvisering aan de burgemeester

De burgemeester weegt uiteenlopende belangen af, luistert naar de diverse standpunten en maakt zijn eigen risico inschatting. Hoe kan de methodiek voor het managen van projecten helpen in de advisering aan de burgemeester in bijvoorbeeld evenementenveiligheid? Is het onderdeel risicomanagement bij projecten een ondersteunend instrument hierin?

Lees meer
Marit EldersRisicoadvisering aan de burgemeester
2_91.png

Verliefd op wet- en regelgeving?!

Kennis van wet- en regelgeving is niet sexy, maar wel noodzakelijk in de openbare orde en veiligheid. Niet om de hoed en de rand van te weten, maar wel voldoende om de juiste vragen te stellen en om te weten welke en waar specialistische kennis en vaardigheden te halen zijn. Drie redenen waarom het belangrijk is om de kloof tussen de juridisch specialist en de meer generalistische beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid te overbruggen.

Lees meer
Marit EldersVerliefd op wet- en regelgeving?!
regisseur.jpg

Drie kritische succesfactoren in regie op (evenementen-)veiligheid

Snelle (re-) acties en resultaten kunnen niet uitblijven in de dynamische omgeving van het organiseren van een evenement. De afwegingen tussen veiligheidsrisico’s en de kosten van de te nemen maatregelen, zijn steeds vaker een aanzienlijk vertragend deel in de voorbereidingen. De uitdaging is om telkens het proces te regisseren met veel partijen en daarin de belangen op een juiste manier, het juiste moment en op de juiste niveaus te laten wegen. Hoe dóe je dat nu en hóe krijg je die gewenste versnelling in het gemeenschappelijk resultaat? Voor de regisseur of degene die essentiele invloed wil hebben op de veiligheid van een evenement, zijn er drie kritische succesfactoren.

Lees meer
Marit EldersDrie kritische succesfactoren in regie op (evenementen-)veiligheid
20130914_210309-2.jpg

Vier veranderactoren in een multidisciplinaire omgeving

Jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld, veiligheidshuizen, evenementenveiligheid, ondermijning, publiek-private samenwerking, wijkgericht werken, bestuurlijke aanpak, horeca, cameratoezicht, etc. Dit zijn maatschappelijke onderwerpen die alleen door samenwerking en ketensamenwerking tussen meerdere organisaties effectief kunnen worden opgepakt. Maar wat als dat niet loopt, geen gemeenschappelijke richting en resultaat kent? Welke bewegingen zijn dat en welke actoren zijn daarin belangrijk om versnelling te kunnen aanbrengen in het gewenste effect? Een korte introductie op verandermanagement in een multidisciplinaire omgeving.

Lees meer
Marit EldersVier veranderactoren in een multidisciplinaire omgeving
bord-bloemencorso1.jpg

In gesprek met Remco Heijstee

Remco Heijstee is evenement coördinator in de Duin- en Bollenstreek bij de politie eenheid Den Haag. Hij is essentieel geweest in het opstellen van het evenementenkader in deze streek; een bestuurlijk- en werkkader voor de afstemming bij evenementen tussen zes gemeenten en de hulpdiensten.

Lees meer
Marit EldersIn gesprek met Remco Heijstee
jaarwisseling-veilig-vuurwerk.jpg

Een oude of nieuwe jaarwisseling?

Dit jaar plukt het multidisciplinaire team de vruchten van de werkzaamheden en samenwerking van vorig jaar. Kan je dit jaar rekenen op een vruchtbaar jaar of heb je vorig jaar precies de verkeerde zaadjes geplant? In welke uitgangspositie zit je en hoe kan je veranderingen aanbrengen in de samenwerking en gewenste maatregelen? Hoe communiceer jij en hoe probeer jij je boodschap over te brengen?

Lees meer
Marit EldersEen oude of nieuwe jaarwisseling?

TEVREDEN PROFESSIONALS

 • Politie logo

  "Door het volgen van de opleiding crowd science & risk analysis en het toepassen van de methodiek heb ik een beter inzicht in evenementen en de risico’s gekregen alsook op de maatregelen om daar een positieve invloed op te hebben. Ik ben beter in staat om evenementenlocaties en het omliggende gebied goed in te richten voor mensenmassa's doordat ik meer weet over publieksgedrag en inrichting. "

  OPERATIONEEL EXPERT ZEELAND, EVENEMENTENADVISEUR, OVD-POLITIE

  Erik Glerum
 •  "Nuttig, leerzaam, verfrissend" "Aanvullend op de OvD-trainingen" "Praktisch"

  88% zegt: "Ik ben me (weer) meer bewust dat mijn observaties belangrijk zijn" "Ik ben (weer) meer doordrongen van de noodzaak van de voorbereiding op crowdcontrol"

  Thema ochtend Politie Leiden Reacties deelnemers, met name OvD-P's.

  Politie Leiden
 • "Marit weet precies de kern te raken op alle nivo’s. Het is tastbaar, concreet en ze weet mensen mee te nemen vanuit de inhoud."

  Leidinggevende Team Woonoverlast Directie Veiligheid, gemeente Rotterdam

  Marjolein Eikenboom
Marit EldersArtikelen