emoticon.jpg

A4 Teambuilding; het duiden van emoties

Door de (te) veelheid aan reorganisaties en veranderingen is iedereen bezig met teambuilding. Een woord geassocieerd met geitenwollensokken-sessies die ver van de dagelijkse praktijk af staan of juist inhoudelijke plansessies waarin weinig ruimte is voor de individuele beleving. Op deze A4 teambuilding een visie op het team en het individu in verandering en in reorganisaties. Een zoektocht naar de balans tussen bedrijfsmatigheid, groepsdynamische processen en persoonlijke emoties.

 

Marit EldersA4 Teambuilding; het duiden van emoties

Join the conversation

Related Posts